უძრავი ქონების სააგენტო , გააკეთე სწორი სვლა

ავტო სესხი

ავტოსესხი, ტარების უფლებით მარტივად და სწრაფად თვეში მხოლოდ 3%-დან.
სესხის ასაღებად საჭიროა:
1)საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი
2)ავტომობილის ტექნიკური პასპორტი